Контактна информация
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР
тел.: 052 55 5555

e-mail:director@operavarna.bg
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР
тел.: 052 55 5556
факс: 052 55 5556
e-mail:opera@operavarna.bg
РЕКЛАМА
тел.: 052 55 5557
e-mail: of@operavarna.bg
reklama@operavarna.bg
Контактна форма