Заглавие   Композитор   Дата
 
» Царицата на чардаша - Имре Калман - 21.04.2008 г.
» Царицата на чардаша - Имре Калман - 07.04.2008 г.
» Царицата на чардаша - Имре Калман - 31.03.2008 г.
» Българи от старо време - Асен Карастоянов - 20.06.2007 г.
» Българи от старо време - Асен Карастоянов - 13.06.2007 г.
» Българи от старо време - Асен Карастоянов - 30.05.2007 г.
» Царицата на чардаша - Имре Калман - 28.05.2007 г.
» Българи от старо време - Асен Карастоянов - 02.05.2007 г.
» Царицата на чардаша - Имре Калман - 02.04.2007 г.
» Българи от старо време - Асен Карастоянов - 21.03.2007 г.
» Царицата на чардаша - Имре Калман - 05.03.2007 г.
» Българи от старо време - Асен Карастоянов - 21.02.2007 г.
» Българи от старо време - Асен Карастоянов - 07.02.2007 г.
» Българи от старо време - Асен Карастоянов - 29.11.2006 г.
» Българи от старо време - Асен Карастоянов - 01.11.2006 г.
» Царицата на чардаша - Имре Калман - 16.10.2006 г.
» Българи от старо време - Асен Карастоянов - 04.10.2006 г.
» Царицата на чардаша - Имре Калман - 25.09.2006 г.
» Българи от старо време - Асен Карастоянов - 05.07.2006 г.
» Царицата на чардаша - Имре Калман - 19.06.2006 г.